Informacje - Katolicki Uniwersytet Lubelski

Termes et relations autour du pain dans les textes bilingues

Przejdź do treści
INFORMACJE
Adres - Aleje Racławickie 14, 20-400 Lublin

Plan kampusu głównego KUL (Lublin, Al. Racławickie 14) wraz z mapami dostępny jest pod adresem:

Na terenie kampusu głównego KUL znajduje się Centrum Transferu Wiedzy (CTW), gdzie będą odbywać się obrady (sala CTW-408)
oraz Konwikt Księży Profesorów i Studentów, w którym zarezerwowano noclegi dla prelegentów.

Do kampusu głównego KUL można dojechać z:
Dworca Głównego PKS autobusem // trolejbusem linii: 18, 31, 57, 150
zaś z Dworca Głównego PKP linią 151
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz o plikach cookies

Informacje podstawowe
 1. Korzystanie z serwisu może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych jego użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do administrowania serwisem oraz utrzymania jego funkcjonalności.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP 712-016-10-05, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: kancelaria@kul.pl
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych), dalej jako: RODO.
 4. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kul.pl

Przetwarzanie danych osobowych
 1. Portal może przetwarzać dane osobowe użytkowników, zgromadzone przede wszystkim za pomocą kontaktu email.
 2. Dane osobowe zgromadzone przez serwis będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik serwisu, aż do jej rozwiązania lub wygaśnięcia lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowanie za pomocą email, w związku z realizacją uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Po tym okresie dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych oraz do czasu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy o świadczenie usług.
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.
 4. Użytkownik serwisu ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądania zaprzestania przetwarzania danych, ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta odbywa się na podstawie jego zgody, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza uprawnionymi na mocy przepisów prawa, w tym takich, z którymi administrator ma zawarte stosowne umowy, np. w zakresie obsługi IT. Zgromadzone dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą w oparciu o nie również podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Polityka „cookies”
 1. Serwis wykorzystuje mechanizm plików cookies („ciasteczka”). Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z serwisu. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/
 2. Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter: cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych”, związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej, cookies „trwałych”, zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika, cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third partie cookies), pochodzące z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z serwisem.
 3. Pliki cookies wykorzystywane przez serwis mają jedynie charakter niezbędny do właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów.
 4. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę.
 5. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki wykorzystywanej do korzystania z serwisu, w sposób odpowiedni dla danej przeglądarki.
 6. Użytkownik może uzyskać dostęp do zgromadzonych plików cookies znajdujących się na dysku lub w pamięci urządzenia, wykorzystywanego do korzystania z serwisu, poprzez analizę zawartości plików cookies w ustawieniach przeglądarki.
 7. Administrator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.

Postanowienia końcowe
 1. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie są zbierane w imieniu podmiotu trzeciego, ani nie będą przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej.
 2. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści w serwisie.
Wróć do spisu treści